Polonistyka

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej kierunku Polonistyka

Dyrektor Instytutu Humanistyczno-Artystycznego

dr Irena Kozimala

Kolegium Techniczne pok. 3.28

Kierownik Zakładu Filologii

dr Violetta Ciećko

 

Sekretariat

Kolegium Techniczne pok. 3.25

Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
Godziny przyjmowania studentów: 10.00 – 14.00
(w piątek Sekretariat nieczynny dla studentów)

 

 

Media – Język – Kultura

Polonistyka

Program. Nowy program studiów polonistycznych skierowany jest do młodych humanistów, zainteresowanych tradycją polskiej kultury, nowymi narzędziami komunikacji społecznej oraz współczesnymi mediami.

Umiejętności. Studia polonistyczne w ramach programu „Media – Język – Kultura” po pierwsze stawiają na dobre wykształcenie kompetentnych użytkowników kultury, potrafiących zrozumieć jej zjawiska, a po drugie – na praktyczne przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w zawodach związanych z mediami, komunikacją społeczną i propagowaniem kultury.

Zawody. Absolwent nowych studiów polonistycznych będzie mógł znaleźć pracę w redakcjach gazet, w zespołach przygotowujących portale internetowe, w mediach elektronicznych, w samorządowych instytucjach kulturalnych (ośrodki kultury, biblioteki), w reklamie i Public Relations. Będzie też mógł kontynuować studia drugiego stopnia na większości kierunków humanistycznych polskich i europejskich uczelni.

 

Program nowej polonistyki opiera się na trzech modułach:
MEDIA, JĘZYK i KULTURA.

Język.Moduł językowy poświęcony jest kształceniu kompetencji komunikacyjnych, poszerzaniu wiedzy o stylach i gatunkach języka oraz sposobom skutecznego docierania do odbiorcy. Pozwala też zyskać wiedzę potrzebną np. do nauczania języka polskiego obcokrajowców.

Kultura.Moduł kulturowy obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o polskiej i europejskiej literaturze, muzyce i sztuce. Przedstawia zarówno historię tych dziedzin, jak i najnowsze zjawiska i tendencje w kulturze współczesnej i popularnej.

Media. Moduł medialny zbudowany jest z przedmiotów z zakresu dziennikarstwa i wiedzy o mediach. Zajęcia warsztatowe nakierowane są na kształcenie umiejętności zdobywania informacji, tworzenia tekstów dziennikarskich oraz redagowania zawartości mediów (tradycyjnych i elektronicznych).

 

Wszystkie moduły programu są powiązane z licznymi zajęciami praktycznymi, przygotowującymi bezpośrednio do wykonywania różnych zawodów.

 

Jesteśmy na Facebooku!