Kadra


dr Agnieszka Gocal


dr Jan Zięba

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Ukończył studia polonistyczne (1999), a następnie obronił doktorat (2005) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 wykłada w PWSW w Przemyślu. Autor m.in. książek: Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny (Kraków 2000), Klerk zaangażowany. Stefana Napierskiego nowoczesna krytyka literacka wobec dyskursów krytycznych w dwudziestoleciu międzywojennym (Kraków 2006). Opracował Wybór pism krytycznych Stefana Napierskiego (Kraków 2009).


dr hab. Beata Żywicka