Dyżury

Harmonogram dyżurów i konsultacji w semestrze letnim

roku akademickiego 2021/2022

Imię i nazwisko pracownika

Dzień tygodnia

Godzina

Numer pokoju

Dyrektor Instytutu

Dr Irena Kozimala

poniedziałek

15.00-16.30

3.28

Kierownik Zakładu

prof. Henryk Ożóg

poniedziałek

15.00-16.30

4.8

Opiekun praktyk

Dr inż. Piotr Kisiel

poniedziałek

14.15-15.45

4.6

Nauczyciele akademiccy

Prof. Tadeusz Nuckowski

środa

15.00-16.30

3.20 A

Dr hab. Wiesław Grzegorczyk

środa

18.00-19.30

4.6

Prof. Tadeusz Błoński

wtorek

15.00-16.30

4.10

Dr inż.  Piotr Kisiel

poniedziałek

2 tydzień

10.30-12.00

3.20 A

Dr Andrzej Rułka

wtorek

16.30- 18.00

4.10

Dr Elżbieta Cieszyńska

wtorek

15.00-16.30

4,6

Dr Anna Kałamarz-Kucz

środa

16.30-18.00

4.8

Dr Marta Trojanowska

poniedziałek

13.30-15.00

3.20B

Mgr Tomasz Kisiel

środa

15.00-16.30

3.20B