Informacja o kierunku

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE – studia II stopnia /magisterskie

 

Studia II stopnia na kierunku Projektowanie graficzne są studiami, których celem jest wykształcenie absolwenta posiadającego niezbędną wiedzę specjalistyczną i teoretyczną w zakresie projektowania graficznego. Program studiów zawiera wiele przedmiotów o charakterze praktycznym, które w istotnym stopniu pozwolą znaleźć przyszłym absolwentom zatrudnienie na stanowisku zgodnym ze studiowanym kierunkiem.

    Dobór przedmiotów, kadra dydaktyczna rekrutowana z pracowników wyższych uczelni z bogatą wiedzą, wieloletnią praktyką zawodową i dydaktyczną oraz znakomicie wyposażona baza dydaktyczna uzupełniana na bieżąco to znakomita rekomendacja dla wszystkich chcących kontynuować rozpoczętą edukację na studiach I stopnia w PWSW w Przemyślu, ale również dla absolwentów innych uczelni plastycznych i pokrewnych kierunków w kraju i za granicą, którzy mają za sobą doświadczenia w projektowaniu zdobyte na studiach licencjackich.     

    Kształcenie na kierunku koncentruje się przede wszystkim na przedmiotach ściśle związanych                 z projektowaniem graficznym. Studenci opanowują szereg umiejętności związanych z edytorstwem, grafiką książki, grafiką 3D i projektowaniem gier, identyfikacją wizualną, liternictwem i typografią, klasyczną animacją, przygotowaniem do druku, tworzeniem stron internetowych oraz reklamą. Zdobyte umiejętności i doświadczenia pozwolą na zatrudnienie w studiach projektowych, pracowniach  multimedialnych, agencjach reklamowych, studiach telewizyjnych, firmach zajmujących się wizualizacją projektów, tworzeniem gier komputerowych i  serwisów internetowych, a przede wszystkim przygotują absolwenta do samodzielnego uprawiania zawodu grafika projektanta.            

     Kompleksowe wykształcenie projektowe, rozwijanie wyobraźni artystycznej i projektowej, fotograficznej i multimedialnej pomoże w podejmowaniu samodzielnej i profesjonalnej działalności projektowej, a kreatywność wyniesiona z uczelni pozwoli na odniesienie sukcesów w swoich dziedzinach.        

     Dwuletnie  studia drugiego stopnia na kierunku Projektowanie graficzne w PWSW w Przemyślu oferują szerokie spektrum zagadnień związanych z projektowaniem graficznym, a szczegółowa analiza rynku pracy pozwoliła na wprowadzenie specjalności dyplomowych takich jak animacja 3D i projektowanie gier, edytorstwo, film animowany i identyfikacja i informacja wizualna, które podnoszą atrakcyjność kierunku i pozwalają osiągnąć  wyspecjalizowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje do podejmowania trudnych wyzwań zawodowych naszych przyszłych absolwentów.

    Absolwent będzie przygotowany do kontynuacji nauczania i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych na studiach III stopnia (doktoranckie), w obszarze sztuki z ukierunkowaniem na sztuki projektowe.

 

PRACE STUDENCKIE 

Aplikacje internetowe