Ogłoszenia

Szkolenie BHP

Dodatkowy termin szkolenia z zakresu BHP dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów odbędzie się  w dniu      5 listopada 2021 r. w budynku Kolegium Technicznego w sali 2.29 zgodnie z następującym harmonogramem:

I gr. – godz. 10.00 – 13.00

II gr. – godz. 16.00 – 19.00

Dodatkowy termin szkolenia organizowany jest dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczyli w w/w szkoleniu w terminach wyznaczonych na początku roku akademickiego.

Należy pamiętać, iż uczestnictwo w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWE.

Przysposobienie biblioteczne

W celu odbycia szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego należy zapoznać się z prezentacją, która znajduje się na stronie Biblioteki Uczelnianej PWSW w zakładce Przysposobienie biblioteczne.

Przysposobienie biblioteczne ma formę elektroniczną. Podsumowaniem szkolenia jest test sprawdzający nabyte wiadomości. Szkolenie kończy się wpisem do indeksu (zaliczenie bez oceny).

Aby uzyskać dostęp do testu, studenci proszeni są o kontakt mailowy w terminie 20.10.2021 r. -19.11.2021 r.:

a.mickiewicz@pwsw.eu – studenci Instytutu Humanistyczno-Artystycznego.


Projekt dla studentów II roku

20 września 2021 r. ruszyła rekrutacja studentów PWSW do 3 edycji dwóch projektów


„Roca One Day Design Challenge” – III edycja konkursu dla młodych architektów i projektantów tym razem w formule online

Już 8 października br. powraca słynny międzynarodowy konkurs designu dla zdolnych, młodych projektantów i architektów, organizowany przez firmę Roca.

„Roca One Day Design Challenge” – III edycja konkursu dla młodych architektów i projektantów tym razem w formule online


„FUGAS CHRUSTAS”

W imieniu Organizatorów Triennale zapraszam do wzięcia udziału studentów, absolwentów i innych znanych Państwu młodych artystów uprawiających klasyczna twórczość nutacyjna w formie zeszytów, szkicowników, notesów i dzienników.

Hasło przewodnie tegorocznej, piątej już edycji Konkursu brzmi „FUGAS CHRUSTAS” (cytat z klasyka polskiego dramatu Aleksandra Fredry). W swobodnym tłumaczeniu ta żartobliwa hybryda łacińsko-polska oznacza „ucieczkę w krzaki”. Z jednej strony jest to metafora pozornej ochrony przed zagrożeniami cywilizacji, jaka daje przyroda, z drugiej to odniesienie do natury jako jednego z wielkich tematów sztuki. W kontekście dzisiejszych zmagań z pandemia, ucieczka od skupisk ludzkich pozostaje wypróbowanym sposobem na unikniecie choroby i śmierci. Odosobnienie sprzyja także wenie twórczej. Gdy w roku 1348 Boccaccio wraz z przyjaciółmi schronił się przed dżuma w zielonym zakątku Toskanii – owocem tej niezwykłej sytuacji stały się wysłuchane i zapisane opowieści Dekameronu. Ucieczka w pejzaż to także odzwierciedlenie wewnętrznych pejzaży kreowanych przez psychikę i wyobraźnie artysty, to zapisywanie kodów i tajemnic, które łącza nas a zarazem oddzielają od natury. W trudnych sytuacjach notatnik pozostaje najprostszym i natychmiastowym zapisem obrazu i słowa, ręki lekko dotykającej istoty rzeczy, pozostawiającej intymny ślad.