Informacja o kierunku

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE – studia I stopnia /licencjackie

 

Opis kierunku

Studia prowadzone na kierunku Projektowanie graficzne w PWSW w Przemyślu są studiami I stopnia trwającymi 3 lata (6 semestrów), prowadzonymi w trybie studiów stacjonarnych. Celem edukacji na kierunku Projektowanie graficzne jest wykształcenie absolwenta posiadającego zarówno wiedzę ogólnoplastyczną, jak i specjalistyczną z zakresu szeroko rozumianego projektowania graficznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy, wymagającego od naszych absolwentów szerokiego spektrum wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 

Program studiów

Program studiów licencjackich na kierunku Projektowanie graficzne,  zawiera szereg przedmiotów o charakterze praktycznym. Pełny program obejmuje przedmioty poszczególnych dyscyplin:

artystycznych – malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, fotografia;

projektowych – edytory rastrowe, wektorowe, animacja cyfrowa, projektowanie 3d, projektowanie dla Internetu, informacja i identyfikacja wizualna, edytorstwo i reklama zewnętrzna  

oraz wiedzy ogólnej i jest zgodny z tendencjami współczesnego rynku pracy, wymagającego od absolwentów wyższych uczelni szerokiego spektrum wiedzy. Program studiów ma ukształtować i wypracować u studenta – przyszłego artysty takie cechy osobowości, by samodzielnie i twórczo rozwiązywał zawodowe problemy, a nabyte na studiach umiejętności potwierdzały jego profesjonalizm.

 

Erasmus

Program stypendialny Erasmus, funkcjonujący na kierunku Projektowanie graficzne  otwiera możliwości wymiany studenckiej z innymi uczelniami europejskimi. Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi ośrodkami dydaktycznymi w ramach tego programu jest jedną z ważnych tez zawartych w koncepcji kształcenia na kierunku.

 

Kontynuacja studiów – studia II stopnia /magisterskie

Zapraszamy wszystkich chcących kontynuować rozpoczętą edukację, również absolwentów innych uczelni plastycznych w kraju i za granicą, którzy mają za sobą doświadczenia w projektowaniu zdobyte na studiach licencjackich.

Studia drugiego stopnia na kierunku Projektowanie graficzne w PWSW w Przemyślu oferują szerokie spektrum zagadnień związanych z projektowaniem graficznym, takie jak:

  • aplikacje internetowe,
  • animacja 3D,
  • projektowanie gier,
  • film animowany,
  • ilustracja, grafika  narracyjna,
  • komunikacja wizualna,

które podnoszą atrakcyjność kierunku i pozwolą osiągnąć wyspecjalizowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje do podejmowania trudnych wyzwań zawodowych przyszłych naszych absolwentów.

Ideą przyświecającą otwarciu studiów II stopnia na kierunku Projektowanie graficzne w PWSW w Przemyślu, jest stworzenie silnego ośrodka o projektowym profilu kształcenia, niemającego do chwili obecnej swojego odpowiednika w regionie i nie tylko.

 

 

PRACE STUDENCKIE

Reklama zewnętrzna