Kadra

Kadra dydaktyczna na kierunku Projektowanie graficzne:

prof. Tadeusz Nuckowski

Ur. w 1948 roku w Przemyślu. W latach 1969–1974 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Dyplom, wyróżniony Medalem Rektora ASP, w pracowni drzeworytu prof. Franciszka Bunscha oraz w  pracowni plakatu prof. Macieja Makarewicza. W latach 1976–1996 był dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej (BWA) w Przemyślu. Od roku 1995 jest nauczycielem akademickim. W roku 2012 uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Do roku 2018 prowadził pracownię projektowania graficznego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a obecnie (od 2012 roku) na kierunku Projektowanie Graficzne w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym PWSW. Zajmuje się grafiką warsztatową (głównie linorytem), rysunkiem, malarstwem, działaniami multimedialnymi, projektowaniem graficznym oraz fotografią.

Zrealizował ponad 40 wystaw i pokazów indywidualnych w wielu galeriach polskich (Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Toruń, Rzeszów, Nowy Sącz, Sandomierz, Przemyśl) i zagranicznych (Londyn, Paryż, Oslo, Paderborn, Wildeshausen, Lwów, Koszyce). Wystawiał w ponad trzystu krajowych i międzynarodowych pokazach grafiki w Europie, Azji i obu Amerykach.

Jest laureatem nagród i wyróżnień, m.in.: 1976 – Interdebiut ‘76 (w ramach 6. Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie); 1979 – 2. Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn; 1980 – 8. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie; 1979, 1981 – Ogólnopolski Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka, Jelenia Góra; 2006 – Doroczna Nagroda Artystyczna im. M. Strońskiego, Przemyśl; 2015 – 11. Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn.

Jego prace znajdują się w kolekcjach galerii i muzeów w Polsce i za granicą, m.in.: Victoria and Albert Museum, Londyn; Graphische Sammlung Albertina, Wiedeń; National Galery of Art, Washington; Collezione Scheiwiller, Mediolan; Centre de la Gravure et de l’Image Imprimee, La Louviere; State Gallery, Banska Bystrica; Vychodoslovenska Galeria, Košice; Kunstmuseum Bochum; Städtische Galerie Bremen; City Museum, Cremona; The Esa Jaske Collection, Sydney; Galeria Zachęta, Warszawa; Muzea Narodowe w Przemyślu i Szczecinie; Kolekcja Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie; Biblioteka Główna ASP w Krakowie.


prof. Henryk Ożóg

Henryk Ożóg – profesor. 1976 – 1981 studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie.
Dyplom w 1981 r. w Pracowni Miedziorytu pod kierunkiem prof. Mieczysława Wejmana. W latach 2002-2008 prodziekan Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. 2008-2014 Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej. Od 2002 r. Kierownik Pracowni Wklęsłodruku na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Od 2007 r. zatrudniony w PWSW w Przemyślu w Instytucie Architektury Wnętrz a od roku 2018 na kierunku Sztuki Projektowe w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym. Prowadzi zajęcia z malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej, ilustracji i grafiki narracyjnej. Uprawia Grafikę i Malarstwo.

45 Wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 300 wystawach zbiorowych i konkursach graficznych.


prof. Tadeusz Błoński

Absolwent ASP w Krakowie. Był Profesorem na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji. W latach 2007 – 2019 pracował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz od roku 2014 jest profesorem w PWSW w Przemyślu na kierunku Projektowanie Graficzne prowadzi pracownię Kształtowania Form Przestrzennych, Projektowania Opakowań oraz Warsztaty Projektowe.

W roku 2011 otrzymał nominację profesorską od Prezydenta RP.

Aktywnie działa w dziedzinach sztuki wizualnej, designu, malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii, instalacji. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych w Polsce, Czechosłowacji, Rosji, Włoszech, na Węgrzech, Niemczech, w Japonii, Kazachstanie,   Francji, Anglii i w USA. Prace T.Z.B. znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w Polsce i za granicą.

Brał udział w warsztatach, plenerach i podróżach studyjnych w Polsce, Słowacji, Niemczech, Ukrainie, Chorwacji, Austrii, Szwecji, na Węgrzech i w USA.

Urząd Wynalazków w Pradze udzielił mu 87 świadectw o autorstwie. Zrealizował przestrzenne obiekty, solitery – organiczne przestrzenne systemy: schody, poręcze, świeczniki i inne obiekty rzeźbiarskie. Jego formy przestrzenne i rzeźby kinetyczne funkcjonują w przestrzeni architektonicznej i naturalnej. Realizuje działania plastyczne o charakterze wolnym i użytkowym, płaskim i przestrzennym oraz multimedialnym.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia za działalność artystyczną:

– 1977 – „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku” – wyróżnienie

– 1979 – „Międzynarodowy Rok Dzieci” – międzynarodowy konkurs plakatu, Bolonia, (Włochy),

Nishinomiya, Tokyo (Japonia)

– 1982 – „VII Salon Przemyski”, nagroda równorzędna

– 1989 – Tatramat Mini 246 – design pralki, złoty medal na 20. Międzynarodowych Targach, Brno,Czechy

– 2009 – Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, Przemyśl – wyróżnienie

Ważniejsze wystawy indywidualne:

– 2005 r. „Tadeusz Z. Błoński – Malarstwo”, Lengyel Haz, Budapeszt, Węgry

– 2007 r. „Retour – powrót”, Villa des Arts, Voreppe, Francja

– 2008 r. „Reblotadespektiva”, Galeria MKS Baronka, Kezmarok, Słowacja

– 2010 r. „Instalacja T.Z.B. – Sztuka na karku”, Galeria BWA, Kielce

– 2011 r. „Instalacje – Tadeusz Zdzisław Błoński”, Galeria BWA, Olkusz

Ważniejsze wystawy zbiorowe:

– 1979 r. “International Year of the Child, Bolonia, Włochy

– 1979 r. “Poster of the Year, Otani Memorial Art Museum, Nishinomiya, Japonia

-1990 r. “12. Ogólnosłowacka Wystawa Sztuki Użytkowej i Wzornictwa”, Bratislava, Słowacja

– 1994 r. „Premiera“ – Výstava Formácie VU, Galéria J.Jakobyho, Košice, Słowacja

– 1996 r. „Tri Plus Jeden”, Galéria Umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, Słowacja

– 2001 r. ”100 rokov Dizajnu na Slovensku, Slovenské Národné Múzeum, Bratislava, Słowacja

– 2003 r.„Metal Inspirations“, Galeria U.S. Steel Košice, Słowacja

– 2009 r. „Wystawa malarstwa – Rzeszów in Lamia“, Lamia, Grecja
– 2015r. „Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat-Srebrny Czworokąt 2015”Krasiczyn


dr hab. Wiesław Grzegorczyk


dr Andrzej Rułka adiunkt

Ukończył Wydział Grafiki na ASP w Krakowie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku prof. Andrzeja Pietscha.
W 2013 roku ukończył studia doktoranckie na krakowskiej ASP w Krakowie w pracowni Filmu Animowanego u prof. Jerzego Kuci na Wydziale Grafiki. Odbył stypendium w Niemczech w mieście Frankfurt nad Menem ( 1998) oraz w Finlandii na Uniwersytecie Artystycznym w Turku ( 1999). Uczestniczył w wystawach artystów rzeszowskich w Belgii i Grecji w 2009. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz animacją filmową. W 2009 r. zdobył II Nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Konsulat Niemiecki w Krakowie z okazji obchodów 20. rocznicy zburzenia Muru Berlińskiego. Zdobył III Nagrodę w konkursie fotograficznym Res Foto Arch 2009 w Rzeszowie. Przynależy do Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego, Eksperymentalnego i Video ,,STUDIO A’’ w Krakowie. W Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego w 2010 r. zdobył Nagrodę Dyrektora BWA w Rzeszowie.

Na kierunku Projektowanie Graficzne prowadzi zajęcia z typografii i liternictwa, grafiki warsztatowej, animacji.


dr Marta Trojanowska adiunkt

Marta Trojanowska – doktor nauk humanistycznych z zakresu nauk o sztuce; historyk sztuki i muzealnik (kustosz dyplomowany w Dziale Sztuki, Rzemiosła i Etnografii Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej); adiunkt w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; doktorat na Uniwersytecie Warszawskim (2004). Kierunki badań: historia sztuki i kultury ziemi przemyskiej i Kresów, w tym szczególnie: dawne dzwony i ludwisarstwo; sztuka religijna, a szczególnie ikonografia maryjna; dawne kafle i piece; kultura niezależna w PRL. Jest autorką około osiemdziesięciu prac z tego zakresu.

Działa w Towarzystwie Miłośników Sztuki Sakralnej i Towarzystwie Przyjaciół Naukw Przemyślu. Odznaczona brązowym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.

Na PWSW prowadzi wykłady z historii sztuki, wykłady z historii mebli i wnętrz oraz seminaria dyplomowe, a także jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego.

Publikacje m. in:

-Dama z Medyki i Londynu. Lela Pawlikowska (1901-1980), Przemyśl, Kraków, Warszawa 2005;

O kaflach, tudzież o garncarzach, kaflarzach i zdunach w Przemyślu. Kafle ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Przemyśl 2006 (współautorstwo);„Nad nim Anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą”… Z ikonografii Bożego Narodzenia, Przemyśl 2006 (współautorstwo);

– Nieznane zabytki sztuki europejskiej ze zbiorów klasztoru oo. franciszkanów w Przemyślu. Przemyśl 2007 (współautorstwo); „Duchowe twierdze Polaków”. Kultura niezależna 1981-1989 w Przemyślu i innych ośrodkach dawnego województwa przemyskiego.

– Wstęp do badań, w: Pokolenie ’80. Polityczny protest? Artystyczna kontestacja? Niezależna twórczość młodych w latach 1980-89, Rzeszów 2012, s. 124-145 (w ramach projektu IPN);

Przesłania patriotyczne dzwonów z okresu międzywojennego z odlewni Felczyńskich

z Kałusza i Przemyśla.

-Analiza dokumentacji fotograficznej oraz wybranych zabytków, „Rocznik Przemyski”, t. 55, z. 4(23), 2019, Historia, s. 173-218.


dr inż. Piotr Kisiel adiunkt

Ur. w 1974 r. w Lesku. Jest absolwentem Wydziału EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dyplom z zakresu multimediów w zastosowaniu sieciowym obronił w 1999 r. Absolwent Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2008. Doktorat na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu w 2015r. Uprawia grafikę cyfrową 2D i 3D, dedykowaną zarówno dla poligrafii jak też zastosowań sieciowych i interaktywnych.

W latach 2000-2004 kierownik działu IT spółki “SANWIL” S.A. w Przemyślu, operator systemu EMITENT oraz ESPI Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2003 r. rozpoczął pracę dydaktyczną. Obecnie adiunkt na kierunku Projektowanie Graficzne w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym w Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Prócz dorobku artystycznego jego dorobek naukowy obejmuje prace z zakresu zasobów telematycznych oraz ich wpływu na szereg aspektów życia społecznego.

Najważniejsze wystawy indywidualne i pokazy twórczości:

2015GiSelini, Galeria Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego, Radom;

2015Ewolucja, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Przemyśl;

2016GiSelini graphics model, Galeria ICN Polfa Rzeszów Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Rzeszów;

2019 – Wystawa prac pt”Algorytm, sYSTEM’ – Galeria Zamek Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Zamek Kazimierzowski Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl.

Udział w wystawach zbiorowych (wybór):

2012DUOMO, Małopolskie Ogrody Sztuki, Kraków;

2014Widowisko multimedialne inspirowane grafiką Krzysztofa Skórczewskiego – DUOMO, Willa Decjusza, Kraków;

2018 – Charytatywna Aukcja Obrazów „Artyści dzieciom” Rzeszów, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie;

2018 – Wystawa ZNAKI, Muzeum Podkarpackie w Krośnie;

2019 – Wystawa Wykładowców Instytutu Sztuk Projektowych PWSW, Galeria Zamek Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Zamek Kazimierzowski Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl.

Publikacje dydaktyczne (wybór)

Współautor monografii „Przestępstwa gospodarcze w dobie mediów telematycznych” , Przemyśl 2007

Współautor monografii „Dydaktyka informatyki – problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego, Komputerowe gry dydaktyczne w procesie nauczania”, Rzeszów 2011

DYDAKTYKA INFORMATYKI Czasopismo naukowe (lista B), Grafika komputerowa i informatyczne modelowanie struktur przestrzennych w programie kształcenia liceum ogólnokształcącego, Rzeszów 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

DYDAKTYKA INFORMATYKI Czasopismo naukowe (lista B) Praktyczne aspekty nauki programowania w szkole średniej, Rzeszów 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

DYDAKTYKA INFORMATYKI Czasopismo naukowe (lista B) Programowanie mikrokontrolerów w szkole średniej z użyciem platformy arduino, Rzeszów 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.


dr Anna Kałamarz-Kucz adiunkt

Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi- dyplom w pracowni Projektowania Ubioru w 2002 r. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni Malarstwa w 2006 r. W 2016 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Od 2008 roku pracuje w PWSW w Przemyślu.

Jest autorka 10 wystaw indywidualnych i uczestniczka wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranica.

Twórczość Anny Kałamarz Kucz to połączenie działań z zakresu sztuk projektowych i sztuk pięknych. Działalność artystyczna obejmuje realizacje kolekcji ubioru, tkaniny unikatowej oraz malarstwo. W zakresie jej zainteresowań malarskich pozostaje głównie problem światła i koloru. Tworząc obrazy, koncentruje się na percepcyjnym ruchu, wykorzystaniu relacji barwnych i ich wzajemnych interakcji. Mieszka i tworzy w Przemyślu.

Nagrody i wyróżnienia:

2018 r.- Nagroda specjalna przyznana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w

Rzeszowie w konkursie Obraz Roku – BWA Rzeszów,

2017 r.- Wyróżnienie w konkursie Obraz Roku – BWA Rzeszów,

2013 r.- Nagroda indywidualna II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji

artystycznej w Polsce, – przyznana przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej,

2002 r. – otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


mgr Elżbieta Cieszyńska asystent


mgr Witold Taworski asystent

Witold Taworski – mgr sztuki specjalność rysunek, absolwent Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie .

W latach 1973 –1983 asystent projektanta w pracowniach projektowych architektury w Przemyślu . Prowadził również pracownię fotograficzną przy konserwatorze zabytków w Przemyślu. W latach 1983 – 1986 założył pracownię projektowania i wykonawstwa mebli i zabawek . W latach 1986 – 2002 własna pracownia projektowania i wykonawstwa ubioru a obecnie pracownia sztuk plastycznych.

Od 2011 zatrudniony w PWSW na kierunku Architektury Wnętrz i Projektowania Graficznego gdzie prowadzi zajęcie z geometrii wykreślnej, rysunku perspektywy, ergonomii, barwy i światła, fotografii oraz laboratorium modeli i makiet.


mgr Damian Borowiak


mgr Tomasz Kisiel


mgr Mateusz Michalski


mgr Michał Orzechowski