Wydarzenia

Prace studentów Projektowania graficznego

 

 


Warsztaty Projektowe

22 listopada 2019 roku odbyły się Warsztaty Projektowe organizowane przez Zakład Architektury Wnętrz oraz Zakład Projektowania Graficznego Instytutu Humanistyczno-Artystycznego. Warsztaty skierowane były do uczniów Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych profilu Technik organizacji reklamy. W zajęciach wzięła udział grupa 17 uczniów pod opieką Pani Marty Ciż nauczycielki przedmiotów związanych z reklamą. Warsztaty były również częścią projektu realizowanego przez ZSUHiG na zasadach Programu Erasmus+ „Praktyka w Irlandii drogą do sukcesu zawodowego”.

W zamyśle organizatorów warsztaty te otwierają cykl tego typu wydarzeń skierowanych do uczniów ostatnich klas szkół średnich w naszym regionie i zakładają również aktywny udział studentów kierunków artystycznych naszej uczelni.

Program Warsztatów:

– prezentacja prac studentów Zakładu Projektowania Graficznego – wydruki wraz z omówieniem

– prezentacja filmów animowanych i grafiki komputerowej

– prezentacja prac Zakładu Architektury Wnętrz

– warsztaty praktyczne z rysunku odręcznego

Organizacja i prowadzenie Warsztatów:

dr Anna Kałamarz-Kucz i dr Elżbieta Cieszyńska

Pomoc przy organizacji – studenci II roku Projektowania Graficznego:

Oksana Pikula i Dawid Karpiński

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty animacji 3D

W dniach 8 i 22 października 2019 r. w ZSP w Jarosławiu odbyły się warsztaty animacji 3D, prowadzone przez dr. Piotra Kisiela adiunkta Projektowania Graficznego w PWSW w Przemyślu.

W dobie dynamicznego rozwoju grafiki trójwymiarowej, powodowanego rosnącymi potrzebami rynku, coraz częściej i chętniej graficy sięgają po narzędzia umożliwiające tworzenie wizualizacji przestrzennych oraz animacji. Celem warsztatów jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami modelowania przestrzennego, rozwinięcie umiejętności postrzegania kształtów w przestrzeni i przeniesienie ich na platformę komputerową. W toku wykładów poruszone zostaną zagadnienia związane z aspektami animacji przestrzennej i wizualizacji. Zdobyte umiejętności stanowić będą podstawę do realizacji własnych projektów na bazie darmowego zarówno dla edukacji jak i zastosowań komercyjnych oprogramowania open source Blender.