Rekrutacja

Projektowanie graficzne prowadzi rekrutację na 3 letnie studia I stopnia – licencjackie w trybie stacjonarnym. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadzie konkursu świadectw oraz rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy to zarówno „starej” jak i „nowej matury”).

We wrześniu rusza rekrutacja na studia II stopnia – magisterskie na kierunku Projektowanie graficzne.